chữ chạy

Chào mừng quý thầy cô và các bạn học sinh đến với web-blog tập thể lớp 8/9 - Chi đội Hà Huy Tập - Trường THCS Lý Tự Trọng - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam

hình ảnh hoạt động

TỔNG KẾT TUẦN 2

          I. ƯU ĐIỂM
          1. Học tập
          - Nhiều bạn đã đạt điểm cao trong việc truy bài và dò bài cũ, hầu hết các bạn có rút kinh nghiệm chuẩn bị bài cũ kỹ hơn, các điểm là từ 6 điểm trở lên, cụ thể như các bạn:
                   + Bảo Giang: 9 điểm - Địa lý và Tin học
                   + Lê Hân: 9 điểm – Công nghệ
                   + Thu Hạnh: 6 điểm – Vật lý
                   + Bá Hoàn: 10 điểm – Lịch sử và Tin học
                   + Ngọc Khải: 10 điểm – Địa lý
                   + Thế Phúc: 9 điểm – Toán
                   + Thiện Quang: 9 điểm – Địa lý
                   + Duy Tín: 9 điểm – Toán
                   + Hồng Tín: 9 điểm – Địa lý
                   + Bảo Trân: 7 điểm – Ngữ văn
                   + Mỹ Trân: 7 điểm – Toán
                   + Minh Trí: 10 điểm – Địa lý
                   + Minh Triết: 9 điểm – Công nghệ
                   + Minh Tú: 9 điểm – Tin học
          - Một vài bạn tập trung phát biểu xây dựng bài nhiệt tình.
          2. Nề nếp – chuyên cần
          - Trong giờ học, hầu hết các bạn đều nghiêm túc giữ trật tự, tập trung chú ý lúc giáo viên giảng bài.
          - Giờ chuyển tiết các bạn đi ra ngoài có xin phép.
          - Những bạn nghỉ học đều có giấy xin phép đầy đủ.
          II. KHUYẾT ĐIỂM
          1. Học tập
          - Nhiều bạn không làm bài tập ở nhà mà đợi lên trường để chép bài tập của các bạn khác
          - Bên cạnh những bạn phát biểu xây dựng bài nhiệt tình, vẫn còn tồn tại một số bạn chưa chuẩn bị bài mới kỹ nên ít phát biểu.
          2. Nề nếp
          - Trong giờ chuyển tiết, có vài bạn còn chưa giữ trật tự.
          - Về việc xếp hàng: các bạn vào lớp theo đúng trật tự, tuy nhiên khi đánh trống vào lớp các bạn tập trung còn khá chậm.
          III. DẶN DÒ
          - Lớp đã có nhiều tiến bộ hơn: rút kinh nghiệm chuẩn bị bài cũ, trật tự cũng khá ổn định tuy nhiên về việc phát biểu xây dựng bài còn ít, một số bạn chuẩn bị bài mới trước thì có giơ tay. Điều đó cho thấy việc chuẩn bị bài mới còn tồn tại khá nhiều. Mong các bạn sẽ cố gắng hết sức để tham gia phát biểu trong các tiết học vào những tuần sau.